• Đối với khách hàng nội thành TPHCM, Art Colors  sẽ giao hàng vào thời gian đã hẹn trước với khách hàng.

  • Đối với khách hàng ở khu vực khác ở Việt Nam, Art Colors tiến hành giao hàng bằng dịch vụ vận chuyển vào thời gian hẹn trước với khách hàng.

  • Giao hàng chỉ áp dụng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Đối với các đơn hàng nước ngoài, quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin về giao hàng.